Leucoma cornea

Leucoma cornea met fotofobie.
Onbehandeld oog.


Na 6 behandelingen keratografie.
Na 6 behandelingen keratografie.

Leucoma cornea veroorzaakt door een staalsplinter - slijpschijf

Onbehandeld oog - diep litteken in de cornea.
Na 2 keer behandeling keratografie, iris vergroot onder de microscoop.


Na 5 behandelingen keratografie.
Eindresultaat na 6 behandelingen keratografie, volledige glans op de doffe cornea is duidelijk waarneembaar.


Leucoma cornea inclusief aangebrachte lens onder de cornea - voor de behandeling.
Na 5 behandelingen keratografie.


Patient met fotofobie en volledig zicht van het oog.
Na 3 behandelingen keratografie - patient heeft geen last meer fotofobie en heeft het volledige zicht van het oog behouden.


Leucoma cornea onbehandeld.
Na 5 behandelingen keratografie.


Leucoma cornea onbehandeld.
Na 6 behandelingen keratografie.


Veel minder bekend is, dat - zoals eigen onderzoek in de afgelopen 10 jaar heeft aangetoond - bij meer dan 73% van de patiënten met een hoornvliesbeschadiging ook bijkomende fysieke klachten optreden.

Ook al spreekt men over een blind oog, het beschadigde hoornvlies laat scherp licht vaak nog gedeeltelijk door (fotofobie). Dit heeft een nadelige invloed op de waarneming via het gezonde oog.

Daarnaast kan de verstoorde waarneming aanleiding geven tot hoofdpijn- en vermoeidheidsklachten.

Links

www.edulazalf.nlwww.braininnovations.nl www.dermatografie.nl

Keratografie

Toestemming tot behandeling - Informed consent

Ondergetekende verklaart toestemming te geven voor het uitvoeren van een keratografische behandeling van het hoornvlies(cornea) van het Re/Li oog.

Na desinfectie van oogleden en oogoppervlak wordt onder plaatselijke (druppel) anesthesie (=verdoving) door middel van keratografie kleurpigment in het hoornvlies aangebracht. Hiermede wordt ofwel een storend litteken van het hoornvlies ingekleurd of een deel van het hoornvlies dat helder is, gepigmenteerd ter vervanging van afwezig regenboogvlies (bij pupilvervormingen of afwezigheid van de iris).

De behandeling wordt verricht door de heer E.M. van der Velden keratograaf, in overleg en in nauwe samenwerking met een van de cornea specialisten in Nederland. Vooraf zal een behandelingsplan aan u worden uiteengezet. Iedere complete keratografische behandeling van het hoornvlies bestaat uit meerdere zittingen (twee tot zes). Iedere zitting zal tenminste één uur in beslag nemen.


Complicaties

Langdurige epitheel (oppervlakkige hoornvlieslaag) beschadiging met geringe neiging tot genezing kan optreden. Als gevolg van de instekingen met de keratografienaalden kan een hoornvliesinfectie optreden. Bij doorsteking van het hoornvlies kan lekkage van oogvocht optreden. Het oog kan dan heftig ontstoken raken en verlies van het totale gezichtsvermogen en/of van het gehele oog is dan mogelijk.

Deze bovengenoemde complicaties zijn zeer zeldzaam en in handen van de behandelend specialist zelden of nooit opgetreden. Echter dient u de risico's, hoe klein ook, te overwegen en mee te laten gelden bij het geven van toestemming tot deze behandeling.


Behandeling met keratografie

De behandelingen vinden plaats in de Kliniek voor Medische en Esthetische Dermatografie te Arnhem. Van te voren is uw oog gecontroleerd door een oogarts elders, voor een juiste diagnose.


De eerste behandeling

De behandeling begint met het toedienen van plaatselijke verdoving door middel van oogdruppels. Na ongeveer 10 minuten is het oog volledig verdoofd. In de kliniek wordt het goede oog afgeschermd met een doek. Het te behandelen oog wordt gedesinfecteerd. Het ooglid wordt met behulp van een oogspreider opengehouden. De behandelaar begint met het vaststellen van de juiste kleur.

Behandelaar E.M. van der Velden.
3 entomologische naaldjes met een dikte van 0.36 mm


Vervolgens wordt de kleurstof ingebracht in de bovenste laag van het hoornvlies. Dit gebeurt met behulp van 3 steriele naaldjes met een dikte van 0.36 mm.

Tijdens de behandeling, die afhankelijk van de grootte van het te behandelen oppervlak 15-40 minuten duurt, wordt regelmatig plaatselijke verdoving bijgedruppeld.

Het totale aantal behandelingen zal 2-6 maal bedragen.

Na de behandeling

Direct na de behandeling wordt indien mogelijk een bandage lens aangebracht. Deze dient ter bescherming van het hoornvlies en vermindert de pijn en irritatie die tijdens de eerste herstelfase van 48 uur optreden. Bij pijn kunt u maximaal 4x per dag 500 mg paracetamol innemen.De bandage lens dient u 7 dagen lang dag en nacht in te houden, of zolang als de behandelaar voorschrijft.

Om het oog tegen stof en vuil te beschermen moet u het oog met een beschermend gaasje bedekken. Voor deze zogenaamde “eye pads” krijgt u een recept mee.

Na 7 dagen kunt u de bandage lens verwijderen. U kunt dit ook laten doen door uw huisarts of oogarts, of in uw eigen ziekenhuis. Op verzoek krijgt u daarvoor een begeleidend briefje mee.

Op de polikliniek krijgt U ook een recept voor antibioticadruppels. Deze dient u gedurende 7 dagen nauwkeurig volgens voorschrift te gebruiken om eventuele infecties te voorkomen.

U krijgt dus 2 recepten mee: 1 voor de “eye pads” en 1 voor de antibiotica druppels.

Belangrijk: U mag in geen geval oogzalf gebruiken. Als u klachten heeft over aanhoudende pijn of irritatie kunt u altijd uw eigen oogarts raadplegen evenals voor spoedgevallen. U kunt ook een van uw behandelaars raadplegen.

Kliniek voor Medische en Esthetische Dermatografie 026-3510375 / 026-4454640.

Leucoma cornea met fotofobie.
Na 3 behandelingen keratografie visus behouden.


Leucoma cornea met fotofobie.
Na 4 behandelingen keratografie visus behouden.


Oog en Welzijn

Sinds 15 jaar werkt Eddy van der Velden nauw samen met oogarts Hans Ligtvoet van Oog en Welzijn te Dokkum. Regelmatig vinden er nieuwe ontwikkelingen plaats die bij specifieke aandoeningen van de cornea worden toegepast. Evenals Eddy van der Velden geniet Hans Ligtvoet internationale bekendheid, zij hebben ieder meer dan 25 jaar ervaring in de oogheelkunde.

Hans Ligtvoet voltooide in 1996 zijn specialisatie tot oogarts aan het FC Donders Instituut voor Oogheelkunde in het AZU (tegenwoordig UMCU) te Utrecht. Tot op heden is Hans Ligtvoet werkzaam als oogarts bij en oprichter van Oog en Welzijn te Dokkum. In de jaren 2009 - 2013 was hij tevens werkzaam als freelance refractiechirurg bij OMC Noord. Hans Ligtvoet is leermeester geweest van tientallen co-assistenten, waarvan enkelen door hem zodanig enthousiast zijn geworden voor de oogheelkunde, dat zij dezelfde specialisatie zijn gaan volgen. Tussen 2012 en 2015 was Hans Ligtvoet vanuit de Hanze Hogeschool te Groningen de leermeester van de eerste Master Physician Assistant in Nederland die werd opgeleid tot MPA-er oogheelkunde met een chirurgisch aandachtsgebied.

Hans Ligtvoet is vanaf 1996 invited speaker op oogheelkundige congressen. Zijn aandachtsgebieden zijn: praktijk automatisering, elektronisch patiëntendossier, vernieuwende cataractchirurgie, computer assisted quality control op de oogheelkundige werkvloer. Zijn innoverende karakter leidde tot een aantal lovenswaardige successen. In 1996 was hij de eerste Nederlandse oogarts die de druppelanaesthesie introduceerde in plaats van de algehele narcose of diepe orbita injecties bij cataractchirurgie. In 2005 ontwikkelde hij een nieuw oogheelkundig poliklinisch behandelconcept dat leidde tot het eerste Nederlandse oogheelkundig behandelcentrum in een carrousel systeem: één oogarts beheert 7 onderzoeksruimtes, een andere oogarts opereert afwisselend in twee operatieruimtes.

Naast zijn BIG en SRG registratie is Hans Ligtvoet lid van de Werkgroep Refractiechirurgie, van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de Nederlandse Intra Oculaire Implantatie Club, van de European Society of Cataract and Refractive Surgery en van de American Society of Cataract and Refractive Surgery.

Oog en Welzijn
Birdaarderstraatweg 72 J
9101 DC Dokkum

T: 0519 29 13 09

www.oogenwelzijn.nl
www.facebook.com/oogenwelzijn

Hans Ligtvoet Oogarts