Links

www.edulazalf.nlwww.braininnovations.nl www.dermatografie.nl

Privacy

Oogletsel.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Oogletsel.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Oogletsel.nl hiertoe overgaan. Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van Oogletsel.nl. Door gebruik te maken van de diensten die Oogletsel.nl u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.

Cookies

  • Cookies moeten geactiveerd zijn om problemen met privacy en veiligheid omtrent uw bezoek aan deze site te vermijden. Door cookies in uw browser te activeren wordt de communicatie tussen u en de website verstevigd om zeker te zijn dat het u is die de transacties op deze site in uw naam uitvoert en om het lekken van uw private gegevens te vermijden.

Oogletsel.nl verkoopt uw gegevens niet

Oogletsel.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Oogletsel.nl

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van Oogletsel.nl, dan kunt u ons een e-mail sturen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Copyright© 2014. Oogletsel.nl Arnhem, Nederland.