Commissie van aanbeveling

Commissie van aanbeveling, Advisory board.


Prof. dr. A.M. Baruchin, Plastic and recontructive surgeon. The Barzilai Medical Centre, Ashkelon, and the Faculty of Health and Science, Ben Gurion University of the Negeev,Beer-Sheba, Israel.

Prof. dr. W.D. Boeckx, Plastic and reconstructive surgeon. Academic Hospital Maastricht AZM, the Netherlands.

Dr. W. Brussel Pediatrician child-neurologist. Rijnstate Hospital Arnhem, the Netherlands.

Dr. R.A. Büker, Urologist. Dortmund, Germany.

Prof. dr. S.A. Danner, Internal Medicin. Academic Hospital Free University VU Amsterdam, The Netherlands.

Dr. E.J.M. De Melo, Oral-maxillo-facial surgeon, Santa Casa De Maceió Alagoas, Brazil

Prof. dr. B.D. de Jong, Plastic and recontructive surgeon. Noordwijk aan Zee, the Netherlands.

Dr. G. de Keizer, Traumatologist artroscopic. Surgeon Goirle, the Netherlands.

Dr. J. Defrancq, Oral-maxillo-facial surgeon. The Eeuwfeestkliniek and KLINA, Antwerp, Belgium.

Prof. Dr. D. De Ridder, Neurosurgeon, Innovative Neurosurgical Center, University Academic Hospital, Antwerp, Belgium

Prof. Dr. E. Fossion, Oral-maxillo-facial surgeon. AZ Middelheim, Antwerp, Belgium.

Dr. J. J. Hage, Plastic and reconstructive surgeon. Netherlands Cancer Institute Amsterdam, the Netherlands.

Prof. Hiroto Murasawa, Biochemical engineer. Pola Research Institute, Tokyo, Japan.

Dr. Pham Nhu Hai, Oral-maxillo-facial surgeon. Cuba Hospital, Hanoi Vietnam.

Dr. O.E. IJsselmuiden, Dermatologist. Dortmund, Germany.

Dr. F.O. Kesselring Consultant Radiologist, MRI -CT, Rijnstate Hospital Arnhem, the Netherlands

Prof. dr. V. Klauss, Tropical ophthalmologist. Ludwig-Maximilian University, München, Germany.

Dr. J.H.C. Kuijpers Gastro-intestinal surgeon. Hospital Gelderse Vallei Ede, the Netherlands.

Prof. dr. O. Nahlieli, Oral-maxillo-facial surgeon. The Barzilai Medical Centre, Ashkelon, and the Faculty of Health and Science, Ben Gurion University of the Negeev,Beer-Sheba, Israel.

Dr. M.F. Noorman van der Dussen, Cranio-maxillo-facial surgeon. The Eeuwfeestkliniek and KLINA, Antwerp, Belgium.

Dr. A. Novaes Silva, E.N.T. and Oral-maxillo-facial surgeon. University Hospital, Mato Grosso, Cuiabá, Brazil.

Dr. R.T. Ottow, General surgeon. Groene Hart Hospital Gouda, the Netherlands.

Dr. A.P.J. Rouwen, Ophthalmologist. Cornea and Contactlens Unit, Academic Hospital Utrecht UMC, Utrecht, the Netherlands.

Dr. S. Ruit, Ophthalmologist. Tilganga Eye Centre, Kathmandu, Nepal.

Dr. Silas de Tulio, Oral-maxillo-facial surgeon. Sigface and Centro Médico de Campinas, Brazil.

Dr. Do Dinh Thuan, Plastic and reconstructive surgeon. Faculty of Medicine university Hanoi,Vietnam

Dr. E.M. Soudijn, E.N.T. surgeon. Academic Hospital Maastricht AZM, Maastricht, the Netherlands.

Dr. J. J. van Everdingen, Epidemiologist. Overveen, the Netherlands.

Prof. dr. Th. van Joost, Dermatologist. Laren, the Netherlands.

Dr. P.M. van Roermund Orthopaedic surgeon. Academic Hospital Utrecht UMC Utrecht, the Netherlands.

Dr. R.J. van Suylen, Pathologist. Academic Hospital Maastricht AZM, Maastricht, the Netherlands.


Prof. dr. A.M. Baruchin
Mevr. C.A.M. Oostrom


Mevr. B.H.I.M. Drost
Mevr. J.A. Suyker-Hessels


dr. O.E. IJsselmuiden

Dutch Society of Dermatography

Over ons

De Nederlandse Vereniging voor Dermatografie is opgericht in 1993. Voor het naar buiten toe treden buiten Nederlandstalig gebied gaat de vereniging door het leven onder de naam: Dutch Society of Dermatography. De Vereniging kent een specialistenregister voor artsen en specialisten die bevoegd zijn tot het uitoefenen van het sub-specialisme der dermatografie.

The Dutch Society of Dermatography was founded in 1993. The Society controls the registry for M.D’s and specialists licenced to practice of dermatography.

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Arnhem, Nederland.

Secretariaat /correspondence: E.M. van der Velden R.D., D.D.S.D.

Eusebiusbuitensingel 31, 6828 HW Arnhem, The Netherlands.
Phone/Fax: 00.31.26. 4454640
E-mail: info@dermatografie.nl
Website: https://www.dermatografie.nl

Dagelijks bestuur

● Voorzitter: dr. M.F. Noorman van der Dussen
● Secretaris: E.M. van der Velden
● Penningmeester: dr. O.E. IJsselmuiden

Doel en middelen

De vereniging heeft ten doel:
1. het bevorderen en vergaren van kennis omtrent de dermatografie;
2. het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het sub-specialisme der dermatografie;
3. het bevorderen van interactie tussen de verschillende betrokken disciplines;
4. het uitwisselen van contacten met soortgelijke en aanverwante wetenschappelijke (buitenlandse) verenigingen en werkgroepen;
5. het stimuleren en coördineren van onderwijs door middel van het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen en symposia;
6. het verzorgen van voordrachten en het uitgeven van publikaties;
7. het definiëren en bevorderen van de opleiding in de dermatografie.

College van aanbeveling

Het bestuur benoemt de leden van het College van Aanbeveling. De leden van dit college zijn tevens erelid.

Dit college is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse medische specialismen, uit binnen- en buitenland, waarmee de dermatografie raakvlakken vertoont. Het college adviseert de vereniging en beijvert de interdisciplinaire samenwerking tussen de diverse medische disciplines onderling.

Kwaliteitseisen

De Nederlandse Vereniging voor Dermatografie ziet er op toe dat zowel het medisch handelen als de kwaliteit ervan op een hoog peil staan.

Vanzelfsprekend voldoet onze kliniek aan de strenge wettelijke kwaliteitseisen en richtlijnen, waarop zij periodiek wordt getoetst, en staat zij als zodanig onder toezicht van de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid.Onze kliniek is internationaal erkend door de UECP (Union Européenne des Cliniques Privées)

Het specialistenregister van de Nederlandse Vereniging voor Dermatografie

Ledenlijst vanaf 1 januari 1996 van Dermatografen die namens de Nederlandse Vereniging voor Dermatografie bevoegd zijn en ingeschreven staan in het specialistenregister der Dermatografie:

dr. O.E. IJsselmuiden, Dermatoloog- Allergoloog, Rossbachstrasse 12, Dortmund, Duitsland, Kliniek voor Medisch en Esthetische Dermatografie, Vissteeg 7, 6811 DB Arnhem.

Prof. dr. A.M. Baruchin, Plastic and reconstructive surgeon; The Barzilai Medical Centre, Ashkelon,and the Faculty of Health and Science; Ben Gurion University of the Negeev, Beer-Sheba, Israel.

Mevr. C.A.M. Oostrom, Plastisch chirurg, staflid, afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Deventer Ziekenhuis, Geertruidenlokatie, Fezevurstraat7, Deventer, tel: 0570 646727.

Mevr. B.H.I.M. Drost, arts, Het Oogziekenhuis, Rotterdam, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam, Ludwig-Maximilian Universiteit München Duitsland, Praktijk voor medische dermatografie & esthetische correcties, Celebesstraat 13, 2585 TB ’s-Gravenhage. Alleen op afspraak tel: 070 3060056 Website: www.brigittedrost.nl

Mevr. J.A. Hessels, arts-dermatograaf Kliniek voor medische en Esthetische Dermatografie,Vissteeg 7 6811 DB Arnhem. Skin Upgrade Medische Esthetiek en Dermatografie, secr: Kuyerhuislaan 3-b, 8024 PC Zwolle. Website: www.skinupgrade.nl

E.M. van der Velden, hoofd opleiding Dermatografie.
* Universitair Ziekenhuis Antwerpen,
afdeling Innovatief Neurochirurgisch Centrum Antwerpen Belgie.
* Eeuwfeestkliniek, Afdeling Cranio- Maxillo- Facial Heelkunde, Antwerpen, België.
* The Barzilai Medical Centre, Plastic and recontructive surgery, Ashkelon, Israel.
* Faculty of Health and Science, Ben Gurion University of the Negev, Beer-Sheba, Israel.
* Het Oogziekenhuis, Cornea Unit, Rotterdam.
* Ludwig-Maximilian Universiteit, Afdeling Tropische Oogheelkunde, München, Duitsland.
* Tilganga Eye Centre, Cornea Unit, Kathmandu, Nepal.
* Kliniek voor Medische en Esthetische Dermatografie, Arnhem.

Namens de Registratiecommissie,dr. O.E. IJsselmuidenE.M. van der Velden


Juli 2002